Algemene voorwaarden

Open in pdf
CBW-erkend_Algemene_Voorwaarden-Nederlands.pdf

Aanvullende bepalingen

Naast de Algemene Voorwaarden,
zijn de volgende aanvullende bepalingen op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing.

Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering

De verzendkosten van deVloerenReus zijn voor afleveradressen in Nederland € 50,- per bestelling met een verkoopwaarde van minder dan € 500,00 en GRATIS per bestelling met een verkoopwaarde van meer dan € 500,00. Voor verzendkosten voor afleveradressen op de Waddeneilanden, Zeeuwse eilanden en Zuid-Oost Nederland kunt u via de klantenservice een prijsopgaaf aanvragen.deVloerenReus bezorgt niet op afleveradressen in België.

Meerkosten zoals vervoer over water, tolwegen en/of tunnels e.d. indien noodzakelijk, worden apart aan de klant in rekening gebracht bij aflevering.


Wijze van aflevering

deVloerenReus maakt afhankelijk van de goederen welke verzonden moeten worden gebruik van haar eigen bezorgdienst alsook PostNL.


Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren vooruit betalen:

- via een bank overboeking;

- via iDeal


Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.


Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.


Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.


Voor verzending maken wij gebruik van:

-          deVloerenReus bezorgservice

-          PostNL


Zichttermijn en retournering

Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.

Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via http://www.devloerenreus.nl/contact.aspx


Tevens verzoeken wij u de
producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. Onze klantservice zal u informeren over de verzendinstructies.

Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.


Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden:

-          via onze website http://www.devloerenreus.nl/contact.aspx

-          telefonisch via onze klantenservice 0226-392182


Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister.


Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domein en emailadres. Als u op onze website informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen.


Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden.
Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen.


Wij maken gebruik van cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan u doelmatiger en geïndividualiseerd te maken.


Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via
http://www.devloerenreus.nl/contact.aspx  Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

 

Kokkelkoren deVloerenReus

Oudevaart 63

1749 CH Warmenhuizen

Telefoonnummer: 0226-392182 Ma t/m Vrij 08:30-17:30

E-mailadres: info@devloerenreus.nl

KvK-nummer: 37043563

BTW-identificatienummer: NL8039.27.162.B.01