“DeVloerenReus biedt voor vloeren vanaf 10m2 de mogelijkheid deze te laten leggen door de CBW-erkende professionals van Kokkelkoren.nl.”

DeVloerenReus biedt voor vloeren vanaf 10m2 de mogelijkheid deze te laten leggen door de CBW-erkende professionals van Kokkelkoren.nl. Wij verzorgen hiervoor het totaal pakket van vloerinspectie, inmeten, egaliseren en het leggen van uw vloer inclusief ondervloer en plinten. Neem contact op met onze klantenservice indien u gebruik wilt maken van onze Leg- en Meetservice en ontvang een offerte op maat.

Wilt u liever zelf de vloer inmeten en leggen? Zie hiervoor onderstaand de meet- en leginstructies.

Meet Instructies

Meet de breedte en lengte van de kamer waar de vloer geplaatst wordt. Indien de kamer uitsparingen vertoont (kasten, schouwen, …) worden deze afzonderlijk opgemeten en wordt dit oppervlak in mindering gebracht van het eerste resultaat. Gelieve vervolgens 5% tot 10% extra te nemen voor het dekken van fouten, snij-verlies of later vervanging/reparatie. Dit percentage is echter afhankelijk van de afmetingen en vorm van de ruimte.
Controleer bij het bestellen in de webshop het aantal m2 per pak van de gewenste collectie en deel dit op het totale benodigde vloeroppervlakte opdat het juiste aantal pakken wordt besteld

Bijvoorbeeld:
Totale oppervlakte incl. 5-10% snijverlies is 100m2 / 3,34m2 per pak = 29,94.
De bestelling wordt dan dus 30 pakken.

Leg Instructies

Met het volgen van onderstaande tips en installatie instructies, heeft u gegarandeerd jarenlang plezier van uw pvc vloer.

Algemene voorbereiding

Laat het product acclimatiseren door de pvc stroken/tegels op de vloer te leggen gedurende 24 uur bij kamertemperatuur, om de soepelheid en hanteerbaarheid te maximaliseren. Zorg ervoor dat het materiaal steeds op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen, kan dit tot problemen leiden bij de verwerking. Vermijd het gebruik van de vloerverwarming gedurende 24 uur voor en 24 uur na het plaatsen van uw nieuwe vloer. Respecteer de droogtijd van de vloer.

Voorbereiding van de ondervloer

Het soort ondervloer, de kwaliteit ervan en de eventuele voorbehandeling zullen een grote invloed hebben op het uiteindelijke legresultaat. Om oneffenheden in de vloerbekleding te vermijden moet de ondergrond schoon en vlak zijn, druk en trekvast, vrij van stof, permanent droog en normaal poreus. Diverse methoden voor het verkrijgen van een effen ondergrond zijn:

Houten vloer: Planken en voegen gelijk brengen aan de hand van egaliseermiddelen. Zorg ervoor dat uw vloer vrij is van uitstekende nagels. Jumpax en Forbo Quickfit zijn hier uitermate geschikt voor.

Beton vloer: Gebruik een egaliseermiddel om putten en scheuren op te vullen zodat er een effen ondergrond kan bekomen worden. Het vochtgehalte van een beton of cement vloer moet kleiner zijn dan 2,5% vooraleer u verder gaat met de plaatsing. Het oppervlak zo vlak mogelijk maken, schuren en veelvuldig stofzuigen of vegen om alle vuil en stof te verwijderen. Volledig egaliseren van de ondergrond is in 90% van de gevallen noodzakelijk!
Tegelvloer: Gebruik een egaliseermiddel om voegen op gelijke hoogte te brengen met de tegels. Bij voorkeur een bijkomende egalisatielaag aanbrengen, laten drogen, schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

Zachte vloer: De oude vloerbekleding zoals vinyl, tapijt, linoleum of kurk moet verwijderd worden, de kleefresten op de ondergrond dienen te worden geschuurd. Daarna een extra egalisatielaag aanbrengen, laten drogen, schuren en zorgvuldig stofvrij maken.


Als u als ondervloer MDF of een andere zwevende ondervloer (Jumpax of Forbo Quickfit) gebruikt, dan dient deze minimaal 24 uur op voorhand te zijn gelegd, vooraleer U begint met het verwerken/kleven van de pvc stroken vloer.

In principe moeten alle typen afwerkvloer voorgestreken en geëgaliseerd worden omdat de geringste oneffenheid in de ondervloer, indien u egaliseren nalaat, zich zal gaan aftekenen. Uw vloer is pas verlijmingsgeschikt na deze speciale voorbehandeling (voorstrijken en egaliseren). Raadpleeg voor dit onderdeel in geval van twijfel steeds een vakman van lijmen en egalisatiemiddelen.

Plaatsing

Legplan

Steeds centraal in de ruimte beginnen om het eventueel versnijden van stroken te beperken tot de zijkanten van de ruimte. Hiertoe kunt u de ruimte in 4 gelijke delen verdelen door het trekken van 2 loodrechte lijnen die zich in het midden van de ruimte kruisen. Wij adviseren U vooraf steeds een werktekening te maken, hoe U de stroken/tegels zal leggen in de werkruimte.

Verschillende mogelijkheden:

  • Plaatsing normaal in stroken gelegd (halfsteensverband):
    Begin steeds met leggen vanuit het midden en leg verder langs de langste lijn. Start de tweede rij door met een derde of de helft te verspringen. Zorg ervoor dat de tweede rij stroken perfect aansluit op de eerste rij om een volledig gesloten naad te bekomen.
  • Plaatsing volgens een “visgraatpatroon”:Begin steeds vanuit het midden en gebruik een driehoek om een starthoek van 90° te bekomen. Leg de stroken zo dat de hoeken van de stroken op de langste lijn passen en werk een eerste rij volledig af vooraleer met een volgende te beginnen.

Verwerking

De ideale verlegtemperatuur is rond de 18°C en de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Te lage temperaturen en/of een te hoge luchtvochtigheidsgraad zullen zorgen voor een moeilijke verwerking en een slechte binding van de lijm. Direct zonlicht moet vermeden worden tijdens en na het verleggen.

Als lijm adviseren wij U steeds gebruik te maken van speciaal voor pvc geschikte lijm. Volg hierbij het advies van uw lijmleverancier. Wij garanderen u een goed resultaat met Eurosafe Special 540, Eurostar Special 640 of Eurosafe Deco 543. Breng de lijm aan volgens de voorgeschreven vertanding.

Afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid plaatst u de vloer na een open tijd van 15 tot 20 minuten. Gedurende de verlijming vermijden van op de vloer te bewegen om verschuiving tegen te gaan. Eventuele lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen, gebruik hiervoor nooit oplosmiddelen als thinner en terpetine.


Plaatsen van zijkanten en onregelmatige vormen: de stroken kunnen heel eenvoudig met een breekmes op maat gesneden worden. Om een perfect resultaat te krijgen is het aangewezen om bij onregelmatige stukken eerst de uit te snijden vorm op papier voor te snijden, over te brengen op de stroken en vervolgens deze vormen uit te snijden op de stroken.